(Asiakkaan) Kohtaaminen ja kontaktin luominen

Ihmissuhdetaidot osana työelämää

Kaikki lähtee kontaktin luomisesta. Moni tapaaminen lähtee jo alkumetreillä vikaraiteille, kun kiirehdimme työntämään oman agendamme suoraan toisen suuhun. Valmennuksessa puramme kohtaamisen ja kontaktin luomisen vaiheet pieniin osiin, ja harjoittelemme jokaista niistä konkreettisesti yhdessä kollegoiden kanssa.

Kuule – ja tule kuulluksi. Näe – ja tule nähdyksi. Hyväksy – ja tule hyväksytyksi.

Kun molemmat osapuolet kokevat tilan turvalliseksi, voidaan edetä ”pääasian” esittämisen eli esimerkiksi myynnin tai neuvottelun vaiheeseen. Ja kun Sinulla on hallussasi alkumetreillä rauhassa kerätyt onnistumisen avaimet, kohtaamisestanne tulee miellyttävä ja hyvällä tavalla mieleenpainuva molemmille osapuolille!

Koulutuksen rakenne:

Kolme tapaamiskertaa on ideaalimäärä. Toistojen määrä varmistaa, että asia menee oikeasti arjen työkalupakkiin ja sitä tietä käytäntöön.

Ensimmäisellä kerralla ajetaan aiheeseen sisään. Toisella kerralla syväsukellus, ja kolmannella kerralla klousataan. Tapaamisten välissä jalkautus jokaisen omaan arkeen. Näin tulokset tulevat selkeästi näkyviin.